Västmanlands Viktigaste Podd!

Snarkskenan - äktenskapsräddaren från Västerås…

May 6, 2019

Snarkskenan - en liten manick som räddar hälsan - men också kan rädda äktenskap...

Den bygger på forskning från Västerås, där man länge forskat på tandhälsa. 

Professor Åke Tegelberg och medicine doktor Eva Nohlert, båda tandläkare, samtalar med kommunikatör Lars Thomasson om forskning kring tandhälsa. Bland annat:

  • Att många tandläkare har för lite kunskap om ätstörningar - trots att tandvården har en perfekt position för att upptäcka ätstörningar tidigt.
  • Tro inte på konspirationsteorier om fluor. Fluoret var en revolution för tandhälsan.
  • Hur koksalt ger bättre resultat än cortison vid vissa tillstånd - rykande färsk forskning från Västerås!
  • Problemet med den ojämlika tandvården.