Västmanlands Viktigaste Podd!

Rätt narkosmedel - en fråga om liv eller död?

May 31, 2019

Vilken typ av narkosmedel som används kan påverka överlevnaden efter en operation. Särskilt vid längre och mer komplicerade operationer, till exempel ändtarmscancer.

Mats Enlund, överläkare i anestesi och intensivvård i Västerås, tillika docent och forskare, väckte stor uppmärksamhet i Sverige och världen när han kom med den första tillbakablickande studien som visade på ett sådant samband.

- Det var en helt ny tanke, och ett samband som ingen hade sett tidigare, säger han.

Han fick idén genom att gå igenom flera olika studier, och fann då ett framträdande mönster. Just förmågan att kunna se mönster som ligger där och väntar på att bli upptäckta, är något som är väldigt viktigt att både ha och utveckla som forskare, menar han.

Nu arbetar han i ett globalt forskningsprojekt för ytterligare utforska förhållandet operationsöverlevnad - narkosmedel. Patienter från Västerås ingår, liksom patienter från bland annat Kina.