Västmanlands Viktigaste Podd!

Livsavgörande träning i sjukvården med inspiration från flyg och kärnkraft!

May 24, 2019

Hur är man bäst när det verkligen gäller?

När minsta rörelse i dina händer kan vara en fråga om liv eller död?

När varje medlem i ett team måste kommunicera snabbt och RÄTT för att rädda liv?

Med inspiration från säkerhetsarbetet inom flygindustrin och kärnkraften har sjukvården utvecklat modeller för att träna sin personal i praktiskt vårdarbete. Det gäller allt från mer rutinartade ingrepp som att sätta en kateter eller ge en injektion, till situationer där gränsen mellan liv och död endast är en tunn tråd. Till exempel vid en trafikolycka eller en hjärtinfarkt. 

I denna podcast berättar Marie-Louise Södersved Källestedt, forskare och utbildningsledare vid Kliniskt Träningscentrum, Region Västmanland, om hur sådan träning går till.

Men också om hennes forskning om de nyckelpersoner som gör träningen möjlig: 

Simuleringspedagogerna.