Västmanlands Viktigaste Podd!

Han avslöjade decennier av onödig antibiotikaanvändning

May 17, 2019

Sedan flera decennier tillbaka har patienter med akut okomplicerad inflammation i tarmfickorna, divertikulit, lagts in på sjukhus och behandlats med antibiotika.

Helt i onödan!

Det kunde kirurgen, docenten och överläkaren Abbas Chabok, Västerås,  visa i sin forskning. I de allra flesta fall kan patienterna skickas hem direkt i väntan på att inflammationen går över av sig själv.

Förutom att minska användningen av antibiotika i en värld som hotas av multiresistenta bakterier så är de ekonomiska vinsterna stora.

Bara i Västmanland sparar man in 350 vårddygn och två miljoner kronor per år.

Men i början möttes de nya rönen av stor skepsis, berättar Abbas Chabok i veckans avsnitt av Västmanlands Viktigaste Podd!