Västmanlands Viktigaste Podd!
Därför ett nytt akutsjukhus i Västerås

Därför ett nytt akutsjukhus i Västerås

April 2, 2020

I det här avsnittet av Västmanlands Viktigaste Podd berättar programchefen Victoria Hörnedal om bakgrunden till det största byggprojektet på decennier inom Region Västmanland.

Med en ökande befolkning i länet där fler blir äldre behöver regionen kunna möta patienternas behov. Detta genom att erbjuda vård med nya tekniska lösningar i nya sjukhuslokaler.

- Det är viktigt att kunna erbjuda en fortsatt bra arbetsmiljö för våra medarbetare där också det senaste inom medicintekniken kan nyttjas. Därför planeras för ett nytt akutsjukhus i Västerås, säger Victoria Hörnedal.

Byggnaderna i den första etappen kommer ha en area på cirka 85 000 m2. I det nya sjukhuset planeras för bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossningar och intensivvård.

I förslaget ingår även försörjningsbyggnader för att säkerställa att bland annat material, gods och elförsörjning till sjukhuset tillgodoses på ett effektivt sätt

Här kan du läsa mer:

https://regionvastmanland.se/om-regionen/byggprojekt-och-moderniseringar/akutsjukhuset-vasteras/

 

Anders och Emili - forskare i kapplöpning mot svamp och bakterier

Anders och Emili - forskare i kapplöpning mot svamp och bakterier

October 14, 2019

Svampangrepp som på kort tid kan bli dödliga - men där diagnosmetoderna fortfarande är alltför långsamma.

Anders Krifors är läkaren som genom sin forskning hoppas på att komma fram med bättre och snabbare metoder för att diagnostisera svampangrepp. Vilket kan få stor betydelse för behandlingen som sätts in.

Bakterieangrepp som orsakar infektion i samband med inopererade proteser. Vilket leder till att operationen måste göras om - ibland fler än en gång - med stort lidande för patienten som följd och höga kostnader för sjukvården. 

Emili Månsson är läkaren som med sin forskning hoppas få fram mer kunskap om hur sjukvården ska kunna skydda sig bättre mot bakterierna i framtiden. 

I Västmanlands Viktigaste Podd hör du dem båda.

 

Artificiell intelligens kommer att få stor betydelse för bildanalys inom sjukvården

Artificiell intelligens kommer att få stor betydelse för bildanalys inom sjukvården

September 23, 2019

Jonas Ekström, överläkare och vård-IT-ansvarig i Region Västmanland, tror att artificiell intelligens kommer få stor betydelse för att analysera bilder inom sjukvården, till exempel inom röntgen.

Robotar i vården kommer i första hand att handla om så kallade mjukvarurobotar som gör repetitiva och enklare uppgifter som att förflytta uppgifter från ett system till ett annat. Några människoliknande robotar som går omkring i sjukhuskorridorerna ser han inte inom överskådlig framtid. 

I podden berättar Jonas Ekström om den digitala utvecklingen i den västmanländska sjukvården. Mycket har har hänt på knappa tio år. Sjukhusen i Västmanland frångick pappersjournaler 2010-2011, och det är ett område som utvecklas hela tiden.

- Samtidigt är det samhället som utvecklas också. Vi har en digitalisering och samtidigt en värderingsförändring där vi går från mindre paternalism, att sjukvården säger till patienten hur det ska vara, till en mer jämlik relation mellan vårdpersonal och patienter. 

De letar efter uppfinningarna som kan förbättra vården!

De letar efter uppfinningarna som kan förbättra vården!

September 13, 2019

Du behöver inte uppfinna något av samma klass som flygplanet eller glödlampan.

Även små saker som förbättrar livet eller underlättar arbetet räknas. Inte minst i vården.

Och du behöver inte ens ha hela uppfinningen klar. Än mindre en ritning.

Det budskapet kommer från Mattias Derneborg och Annika Kärnsund, innovationskoordinatörer vid Region Västmanland.

I Västmanlands Viktigaste podd berättar de om sitt arbete att lotsa fram medarbetare inom regionen, men även företag och övriga, från idé till färdig innovation.

De reder också ut vad som är skillnaden mellan innovation och uppfinning - egentligen.

De talar också om vilken form av mindset som behövs. Att man vågar och inte räds misslyckanden.

Och dessutom:
Rollatorn finns nu i hela världen.

Men den uppfanns i Västerås på 70-talet!

 

 

 

Ny forskning ska täppa till kunskapsluckor om kvinnliga mordbrännare

Ny forskning ska täppa till kunskapsluckor om kvinnliga mordbrännare

August 23, 2019

En djupt störd man som häller ut bensin i en byggnad, kastar in en brinnande trasa och springer därifrån.

Så ser schablonbilden ut av en mordbrännare. Och även om de flesta mordbrännare de facto är män, så är mordbrand ett relativt sett vanligare brott bland kvinnor än bland män.

Trots det vet vi alldeles för lite om dessa kvinnor. 

Victoria Andrén, psykolog och verksamhetsutvecklare vid Rättspsykiatrin i Region Västmanland, vill ändra på det.

Under åtta år framåt ska hon forska vid Centrum för Klinisk Forskning i Västerås, i samarbete med psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, för att förstå dessa kvinnor bättre.

- Tidigare forskning har bland annat visat att det ofta finns en historia av sexuella övergrepp bland kvinnor som blir mordbrännare. Men det finns så många saker som vi inte vet, säger Victoria.

Hon upplyser också om skillnaden mellan att vara mordbrännare och att vara pyroman. I bland kan det handla om en och samma person. Men oftast inte. 

Dags att våga skryta om Västmanland!

Dags att våga skryta om Västmanland!

June 28, 2019

En region med fantastiska möjligheter: Nära till allt. Vacker natur. Företag i världsklass. Fina möjligheter till en bra fritid. 

Lägg därtill att det bara är cirka timmen till Stockholm - och ett centralt läge i Sverige.

Ändå är Västmanland allt för okänt.

Maria Linder, direktör med ansvar för regionutveckling på Region Västmanland vill ändra på det.

- Vi måste marknadsföra oss bättre. Vi måste tala om vad vi kan och är bra på.

Samtidigt finns det utmaningar. Till exempel så har Västmanland en lägre utbildningsnivå generellt. 

- Den tid man kunde gå direkt från skolan till ett jobb på "bruket" är över. Och samtidigt kan vi konstatera att nyföretagandet skulle kunna vara högre, säger hon.

För att utveckla regionen vad gäller transporter, kultur, näringsliv mm  har Region Västmanland tagit fram en regional utvecklingsstrategi.

Fram  till och med den 15 oktober kan du tycka till om den:

https://regionvastmanland.se/utveckling-och-tillvaxt/for-dig-som-samverkar-inom-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/rus-remiss/

Han förbjöd dåliga kirurger att operera - fler patienter överlevde!

Han förbjöd dåliga kirurger att operera - fler patienter överlevde!

June 14, 2019

 - Gör man en grej om året, hur f** ska man då kunna bli bra?!

Det säger den mångfaldigt prisade kirurgen och överläkaren Kenneth Smedh.

Han välkomnade politikernas centralisering av kirurgin i Västmanland på 90-talet, för det gjorde det möjligt att driva igenom en bättre kirurgi som kom att revolutionera överlevnaden. Och som fick många från runt om i Sverige att boka in studiebesök i Västerås. 

Förutom nya operationsmetoder och bättre vårdkedjor stod kirurgernas hantverksskicklighet i centrum. Färre kirurger opererade fler. Och dåliga kirurger fick helt enkelt inte operera.

- Där är jag elitist. Särskilt när det gäller ändtarmskirurgi som kräver en mycket skicklig kirurg, säger Kenneth Smedh.

Här berättar han om sin spännande resa inom kirurgin, vilket nyligen resulterade i att han fick motta Hans Majestät Konungens medalj för sina insatser. 

Han förklarar också varför forskning är så viktig.

 

 

 

Rätt narkosmedel - en fråga om liv eller död?

Rätt narkosmedel - en fråga om liv eller död?

May 31, 2019

Vilken typ av narkosmedel som används kan påverka överlevnaden efter en operation. Särskilt vid längre och mer komplicerade operationer, till exempel ändtarmscancer.

Mats Enlund, överläkare i anestesi och intensivvård i Västerås, tillika docent och forskare, väckte stor uppmärksamhet i Sverige och världen när han kom med den första tillbakablickande studien som visade på ett sådant samband.

- Det var en helt ny tanke, och ett samband som ingen hade sett tidigare, säger han.

Han fick idén genom att gå igenom flera olika studier, och fann då ett framträdande mönster. Just förmågan att kunna se mönster som ligger där och väntar på att bli upptäckta, är något som är väldigt viktigt att både ha och utveckla som forskare, menar han.

Nu arbetar han i ett globalt forskningsprojekt för ytterligare utforska förhållandet operationsöverlevnad - narkosmedel. Patienter från Västerås ingår, liksom patienter från bland annat Kina. 

Livsavgörande träning i sjukvården med inspiration från flyg och kärnkraft!

Livsavgörande träning i sjukvården med inspiration från flyg och kärnkraft!

May 24, 2019

Hur är man bäst när det verkligen gäller?

När minsta rörelse i dina händer kan vara en fråga om liv eller död?

När varje medlem i ett team måste kommunicera snabbt och RÄTT för att rädda liv?

Med inspiration från säkerhetsarbetet inom flygindustrin och kärnkraften har sjukvården utvecklat modeller för att träna sin personal i praktiskt vårdarbete. Det gäller allt från mer rutinartade ingrepp som att sätta en kateter eller ge en injektion, till situationer där gränsen mellan liv och död endast är en tunn tråd. Till exempel vid en trafikolycka eller en hjärtinfarkt. 

I denna podcast berättar Marie-Louise Södersved Källestedt, forskare och utbildningsledare vid Kliniskt Träningscentrum, Region Västmanland, om hur sådan träning går till.

Men också om hennes forskning om de nyckelpersoner som gör träningen möjlig: 

Simuleringspedagogerna.

Han avslöjade decennier av onödig antibiotikaanvändning

Han avslöjade decennier av onödig antibiotikaanvändning

May 17, 2019

Sedan flera decennier tillbaka har patienter med akut okomplicerad inflammation i tarmfickorna, divertikulit, lagts in på sjukhus och behandlats med antibiotika.

Helt i onödan!

Det kunde kirurgen, docenten och överläkaren Abbas Chabok, Västerås,  visa i sin forskning. I de allra flesta fall kan patienterna skickas hem direkt i väntan på att inflammationen går över av sig själv.

Förutom att minska användningen av antibiotika i en värld som hotas av multiresistenta bakterier så är de ekonomiska vinsterna stora.

Bara i Västmanland sparar man in 350 vårddygn och två miljoner kronor per år.

Men i början möttes de nya rönen av stor skepsis, berättar Abbas Chabok i veckans avsnitt av Västmanlands Viktigaste Podd!

 

 

 

 

 

 

Play this podcast on Podbean App